Αρχική / Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

photovoltaiko-parko
Συμφέρει ακόμα να επενδύσω σε φωτοβολταϊκό πάρκο;

Η πλούσια ηλιοφάνεια της Ελλάδας ευνοεί την επένδυση σε φωτοβολταϊκά καθώς αυτά αφήνουν σημαντική κερδοφορία για τους ιδιοκτήτες τους. Το πλέον μειωμένο κόστος κατασκευής και συντήρησης των έργων καθιστούν τις εν λόγω επενδύσεις ιδιαίτερα επωφελής, ανάλογα με το σύστημα σύνδεσης που θα επιλεχθεί.
Παράλληλα οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα παρέχουν μακροπρόθεσμες ροές εσόδων. Αναφερόμαστε σε μια επένδυση με χρόνο ζωής 25+ έτη και μέσο όρο απόσβεσης στα 5-6 έτη, επιτρέποντας στους επενδυτές να παράγουν εισόδημα για εκτεταμένη περίοδο.
Συγχρόνως, η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα σε μια χρονική περίοδο όπως την τωρινή της ενεργειακής & περιβαλλοντικής κρίσης, διασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον με λιγότερες εκπομπές ρύπων, μειώνοντας δραστικά τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον.

01.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ επιταγή σχετικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών) ξεκίνησε το νέο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά.

Ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-inpremium).

Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.

02.

Αδειοδοτικά Στάδια

permission stages
Για συστήματα με ισχύ
έως 1.000 kWp
PV PARK
01
Βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων)

02
Έγκριση από την Πολεοδομία
03
Προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
04
Υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ

(Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, πρώην ΛΑΓΗΕ).

Για συστήματα με ισχύ
από 1.000+ kWp
SOLAR PARK CLIMASYSTEM
01
Έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ
02
Άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια

(που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται)

03
Έγκριση από την Πολεοδομία
04
Προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
05
Υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ

(Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, πρώην ΛΑΓΗΕ).

03.

Οικονομικά στοιχεία

Με βάση το νέο καθεστώς ενίσχυσης, ισχύουν τα εξής:

  • Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp οι ενισχύσεις χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικά για την πρώτη κατηγορία έργων (<500kWp), το αρμόδιο υπουργείο δεν προχώρησε προς το παρόν σε θέσπιση νέων σταθερών τιμών, έτσι είτε τα έργα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να συμμετέχουν οικειοθελώς σε διαγωνιστικές διαδικασίες, είτε διαφορετικά να αποζημιώνονται με τιμές 10% πάνω από την Οριακή Τιμή Συστήματος. Φωτοβολταϊκά Πάρκα Με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ’ επιταγή σχετικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών) ξεκίνησε το νέο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-inpremium).
  • Η εταιρία Climasystem Energy ιδρύθηκε το 1986 με πρώτο αντικείμενο εργασιών την εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων.Από τις πρώτες εταιρείες στη Θεσσαλονίκη στα είδη κλιματισμού, απέκτησε την πείρα και την τεχνογνωσία που απαιτείται, ώστε να μπορεί υπεύθυνα να προτείνει την ενδεδειγμένη λύση κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού.Στο χώρο των φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, η εταιρεία μας ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 2008 ενώ παράλληλα ασχολείται και με την προμήθεια παγομηχανών..
  • Η εταιρεία Climasystem έχει υλοποιήσει και παραδώσει στους επενδυτές φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως και 5,6 ΜW σε όλη την Ελλάδα, αγγίζοντας τον αριθμό των 2.000 ολοκληρωμένων έργων.

Πρόγραμμα επιδότησης για Φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη net-metering με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης.

Καλέστε μας για πλήρη ενημέρωση. Γιατί μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε για ένα πράσινο μέλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας