04/01/2024
Έργα

Φωτοβολταϊκός σταθμός 150kW με trackers

Φωτοβολταϊκός σταθμός 150kW με trackers για παραγωγή και πώληση ενέργειας στην Καρδία.
Ετήσια παραγωγή φωτοβολταϊκού = 255334.33kWh.

Ο σχεδιασμός, η μελέτη-διαστασιολόγηση, η προμήθεια κι εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και οι διαδικασίες αδειοδότησης, πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία μας.

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόγραμμα επιδότησης για Φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη net-metering με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης.

Καλέστε μας για ολοκληρωμένη ενημέρωση. Ας συνεργαστούμε για ένα πράσινο μέλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας