04/01/2024
Έργα

Αντλία θερμότητας 16kW

Αντλία θερμότητας 16kW εγκατεστημένη σε Βίλα 250τ.μ στο Πανόραμα, Θεσσαλονίκης.

Πλεονεκτήματα αντλίας θερμότητας:

Εξαιρετική ενεργειακή απόδοση: Οι αντλίες θερμότητας είναι γνωστές για την ενεργειακή τους απόδοση. Καθώς στη λειτουργία θέρμανσης εισάγουν από το εξωτερικό θερμό αέρα στον εσωτερικό χώρο και στη λειτουργία ψύξης αποβάλλουν στο εξωτερικό τον θερμό αέρα από το εσωτερικό, γίνεται αντιληπτό πως απαιτούν χαμηλή εισροή ενέργειας, με αποτέλεσμα χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Εξοικονόμηση κόστους: Η ενεργειακή απόδοση των αντλιών θερμότητας προσφέρει χαμηλότερους μηνιαίους λογαριασμούς θέρμανσης σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα, γεγονός που τις καθιστά οικονομικά ελκυστική επιλογή.

Μακροζωία: Οι αντλίες θερμότητας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης προσφέροντας μειωμένα έξοδα συντήρησης.

Ευελιξία: Θέρμανση και ψύξη. Εξίσου ικανές στην ψύξη και θέρμανση λειτουργούν αποτελεσματικά ως σύστημα HVAC διπλής χρήσης.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: Οι αντλίες θερμότητας έχουν σημαντικά μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τα συστήματα θέρμανσης που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τους περιβαλλοντικούς στόχους και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.